Janja Kralj – producer
info@kinoelektron.com

Pola Bousiou – partner
pola@kinoelektron.com

Jennifer Sabbah –  business affairs & producer
js@kinoelektron.com

Lucas Demerdjibachian – production coordinator
lucas@kinoelektron.com

general inquiries
info@kinoelektron.com

56 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris, France
t +33 1 48 24 51 34