Janja Kralj – productrice
info@kinoelektron.com

Pola Bousiou – associée
pola@kinoelektron.com 

Jennifer Sabbah – business affairs & productrice
js@kinoelektron.com

Lucas Demerdjibachian – chargé des productions
lucas@kinoelektron.com

général
info@kinoelektron.com

56 rue du Faubourg Poissonnière 
75010 Paris, France
t +33 1 48 24 51 34